Return to Institutional Interiors PortfolioENY Subway Station, Gruzen Samton Architects